DET SOM GJØR OSS UNIKE ER VÅRT DNA

Bevar dine minner ved hjelp av DNA.

På grunn av et revolusjonerende gjennombrudd innen oppbevaring av DNA, kan DNA nå tas vare på fra våre kjære i romtemperatur – i all evighet.
Nå trenger ikke DNA lenger bli oppbevart i et laboratorium, men heller oppbevares trygt hjemme.
I tillegg kan DNA nå også inkluderes i minneprodukter som gir et unikt og langvarig arvestykke.
Et uvurderlig minne og arv for deg og alle dine fremtidige generasjoner.

Hvordan fungerer det

Step by step

Hvorfor ta vare på dna ?

Verdien på DNA-ampullen er betydelig og potensielt livreddende. Den gir muligheten til å bygge opp din families
‘DNA Generasjonsbibliotek’ som er nødvendig for å kunne forutse arvelige sykdommer. Videre kan du få tilgang til tilpasset medisin. Dette gir helsepersonell mulighet til å skreddersy helseløsninger basert på hva som skjer i din kropp, på et cellenivå.

Read more about saving DNA

minneprodukter

Alle våre minneprodukter har DNA innkapslet i seg fra dine kjære. Forestill deg at du kan ta vare på essensen av de som har vært nær oss og ha mulighet til å bære det med deg til alle tider. Nå kan vi beholde en del av våre aller kjæreste. En del som både inneholder og representerer alt som gjorde dem unike. Et uvurderlig minne for både deg og dine fremtidige generasjoner.

Memorial products

DNA MEMORIAL

The DNA collection and genetic record preservation authority in the funeral industry providing information for consumers to make educated decisions.

“Science & funeral service is in our genes.”

As seen on…